Termeni si conditii

CAPITOLUL 1 PREAMBUL
1.1 Termenii si condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor clienților si/sau vizitatorilor magazinului virtual inlemnit.com, cu privire la vânzările de bunuri si servicii de către INLEMNIT EPOXY DESIGN SRL, prin intermediul magazinului virtual https://www.inlemnit.com către Cumpărător si pot fi modificate, cu respectarea tuturor normelor legale in vigoare, doar de către INLEMNIT EPOXY DESIGN SRL, in orice moment reprezentanții acesteia decid asupra oportunității de a efectua modificări, fără a fi necesara preavizarea publica cu privire la modificările ce urmează a fi adoptate.

1.2 Termenii si condițiile generale de vânzare respecta in totalitate legislația in vigoare la data primei publicării pe Site precum si modificările legislative ulterioare care for fi actualizate in textul documentului, in conformitate cu prevederile articolului precedent.

1.3 Termenii si condițiile, astfel cum sunt specificate in prezentul document, reglementează relațiile contractuale dintre vânzător si client/vizitator/utilizator si/sau membru si sunt parte integranta din contract

1.4 Prin înregistrarea ca membru sau prin plasarea unei comenzi, clientul confirma ca a luat la cunoștința, ca a înțeles si ca a acceptat condițiile vânzării in termenii si condițiile afișate pe Site. Vânzătorul va confirma primirea comenzii printr-un e-mail la adresa de e-mail indicata de către cumpărător. Relațiile contractuale sunt supuse normelor legale din Romania.

1.5 Limba contractului: limba romana.

1.6 Folosirea, vizitarea, înregistrarea, plasarea unei comenzi si cumpărarea produselor de pe www.inlemnit.com, implica in mod necondiționat acceptarea termenilor si condițiilor menționate mai jos in cuprinsul prezentului text.

1.7 In prezentul document se vor face referire la noțiuni, cuvinte, termeni, termene precum si la diverse alte capitole, cum ar fi, dara fără a se limita la: Instrucțiuni de Folosire, Garanția produselor, Politica de confidențialitate, etc. Chiar daca se vor face unele precizări legate de acestea, in cuprinsul prezentului document, recomandam parcurgerea textelor detaliate si înțelegerea acestora, acolo unde sunt ele prezentate pe larg, sub titlurile corespunzătoare, in Site.

1.8 Definiții

1.8.1 Site-ul www.inlemnit.com scris si/sau inlemnit.com – este Site-ul al cărui proprietar unic este SC INLEMNIT EPOXY DESIGN SRL si prin care aceasta din urma efectuează activitatea de comerț online, in exclusivitate pe teritoriul României. Comenzile venite din afara României vor fi automat anulate. In continuare, „Site-ul”

1.8.2 Vânzătorul – reprezentat de societatea comerciala INLEMNIT EPOXY DESIGN SRL, in continuare „societatea, INLEMNIT”, înregistrata la Registrul Comerțului București sub numărul de ordine J40/20941/2021, având Cod Unic de Înregistrare (C.U.I) 45289864, atribut fiscal RO, cu sediul social in București, Strada Ileana Cosanzeana nr.10, Bl.P7, Sc.1, Et.4, Ap.13, Sector 5.

1.8.3 Cumpărătorul/Clientul – persoana fizica si/sau juridica ce comanda/achiziționează produse prin intermediului Site-ului specificat la paragraful 1.8.1 mai sus. Cumpărătorul, in vederea plasării comenzii si efectuării achiziției este obligat sa ne furnizeze datele de identificare cum ar fi: email, telefon, date de identificare, date de contact, adresa de facturare, adresa de livrare, etc. Clientul poate opta pentru a avea cont sau nu. Cumpărătorul/Clientul este obligat sa accepte Termenii si Condițiile in vederea finalizării procesului de achiziție

1.8.4 Contul – secțiunea din Site care permite membrilor accesarea datelor înregistrate in istoric, comenzi efectuate, informații personale, etc

1.8.5 Utilizatorul/Vizitatorul – orice persoana fizica si/sau juridica care vizitează Site-ul

1.8.6 Membrul – orice persoana fizica si/sau juridica care, prin înregistrare in Site, a creat un cont prin introducerea datelor solicitate in acest scop. Membrii sunt obligați sa accepte Termenii si Condițiile atât in vederea finalizării procesului de înregistrare cat si in vederea finalizării procesului de achiziție

1.8.7 Conținutul Site-ului – totalitatea fotografiilor, descrierilor, preturilor, precum si oricăror altor date, texte, informații tehnice care se regăsesc pe Site, in legătura cu produsele comercializate de către societatea noastră si disponibile prin intermediul Site-ului. Toate preturile si costurile afișate pe Site nu conțin TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) – SC INLEMNIT EPOXY DESIGN SRL este neplatitoare de TVA.

1.8.8 Contractul – contractul la distanță care se încheie între cumpărător și vânzător in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Încheierea contractului are loc doar în momentul emiterii facturii fiscale. Confirmarea emiterii facturii și a expedierii produsului se face telefonic sau electronic (e-mail)

1.8.9 Comanda – reprezintă acceptul informat si expres exprimat al Clientului de a achiziționa produsele selectate, cu acceptarea Termenilor si Condițiilor Site-ului. Confirmarea comenzii va fi imediat transmisa in mod automat pe e-mail. Orice referire la comanda si/sau la conținutul acesteia se va face cu menționarea numărului acesteia

1.8.10 Factura – este documentul emis automat si imediat de către Vânzător, după confirmarea comenzii si verificarea datelor furnizate de către Cumpărător. Factura conține detaliile comenzii precum si toate costurile si sumele totale ce trebuie sau au fost achitate de către Cumpărător. Emiterea facturii coincide cu data la care Contractul intra in vigoare. Factura va fi trimisa automat prin e-mail către Client.

1.8.11 Newsletter – reprezintă un mijloc de informare si comunicare periodica, prin diverse medii de comunicare (email, sms) si conține informații cu privire la produsele si/sau reducerile, campaniile sau orice alta informare cu privire la acțiunile/activitățile desfășurate de către Vânzător.

1.8.12 Drepturile de proprietate intelectuala – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate si înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. Dreptul de autor asupra conținutului Site-ului aparține Vânzătorului si/sau colaboratorilor acestuia. Încălcarea drepturilor recunoscute si protejate prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe atrage răspunderea civila, contravenționala sau penala, după caz, potrivit legii. Sunt interzise, fără a se limita la: accesarea site-ului de către dispozitive sau programe automate; copierea manuala a conținutului; publicarea conținutului de către alte companii sau site-uri, pentru a face comparație sau analiza in vreun fel.

1.8.13 Parte in contract – orice persoana fizica si/sau juridica care, in mod legal poate îndeplini calitatea de Parte in contract si asupra căreia nu exista interdicții legale sub acest aspect. In ceea ce privește persoanele fizice – având in vedere prevederile paragrafului precedent precum si prevederile Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 cu privire la protecția persoanelor fizice in legătura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestora, persoanele fizice vor putea comanda/contracta in Site doar daca au vârsta de cel puțin 16 ani împliniți.

1.8.15 Informațiile despre produse – Toate informațiile publicate pe site sunt prezentări succinte, putând conține inadvertente privind unele specificații ori pot conține erori de operare, Vânzătorul făcând eforturi pentru a păstra acuratețea informațiilor din Site. Culorile, textura materialului sau forma produselor pot fi diferite in funcție de monitorul folosit, navigatorul de internet, sistemul de operare sau dispozitivul de pe care se accesează site-ul. INLEMNIT EPOXY DESIGN SRL își asuma dreptul de a face modificări/corecții ale inadvertentelor si erorilor de operare, fără preaviz si fără notificare prealabila a cumpărătorilor. Ofertele de pe Site sunt limitate in timp si cantitate.

1.8.16 Codul de identificare a livrării (AWB) – in cazul in care cumpărătorul optează pentru primirea produsului/produselor comandate, la o anumita adresa, prin firme de curierat, in mod automat se va crea codul de identificare a livrării. Acesta reprezintă numărul de înregistrare furnizat de către firma de curierat atașat livrării unei comenzi. In confirmarea de livrare trimisa automat de către Vânzător Clientului, pe e-mail, este menționat si acest număr de identificare livrare (AWB). Cumpărătorul, poate accesa site-ul firmei de curierat, introduce codul respectiv si urmări astfel stadiul livrării.

CAPITOLUL 2 PLASAREA COMENZII DE CATRE CUMPARATOR
2.1 Prin lansarea unei comenzi electronice pe site-ul https: www.inlemnit.com, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusa din următoarele documente, in ordinea importantei:

2.1.1 Comanda (împreuna cu mențiunile clare asupra datelor de livrare si facturare)

2.1.2 Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

2.1.3 Citirea si acceptarea Termenilor si Condițiilor de vânzare

2.2 Daca Vânzătorul nu stabilește altfel, in cazul campaniilor cu limitare a numărului de produse pe Client ( Clientul fiind definit ca același consumator (aceleași nume si prenume) sau aceeași persoana juridica (nume de companie si/sau același cod unic de înregistrare) sau același număr de telefon sau aceeași adresa de livrare sau aceeași adresa de facturare), lansarea mai multor comenzi având comune oricare din situațiile menționate anterior, duce la anularea acestora.

2.3 Daca Vânzătorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se considera finalizata atunci când exista o confirmare electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca având valoarea unui Contract.

CAPITOLUL 3 VALABILITATEA CONTRACTULUI
3.1 Prezentul Contract intra in vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face electronic (e-mail). Termenii si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garanție, acolo unde este cazul, emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

CAPITOLUL 4 CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
4.1 Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

CAPITOLUL 5 DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
5.1 Cumpărătorul declara in mod expres ca înțelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvălui unei terțe parți sau va face publice (pe internet sau media), in niciun mod, direct sau indirect, prin interpuși si/sau prepuși, niciuna dintre informările/informațiile primite de la Vânzător, cu sau fără intenția acestuia din urma. De asemenea, numele site-urilor precum si însemnele grafice, sunt mărci înregistrate in proprietatea INLEMNIT EPOXY DESIGN SRL. si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

CAPITOLUL 6 CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE
6.1 Toate planurile, documentele si informațiile de orice natura furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, incluzând fără a limita comanda, vor rămâne in proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

CAPITOLUL 7 TERMENE SI PENALITATI
7.1 In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat sa anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, in cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea Vânzătorului a executării Contractului in conformitate cu termenele stabilite.

7.2 In cazul in care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se in termen de 3 zile lucrătoare. Termenul de finalizare, daca nu este modificat de Vânzător prin anunțarea Cumpărătorului, este de 30 de zile de la plasarea comenzii.

CAPITOLUL 8 FACTURARE SI PLATI
8.1 Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

CAPITOLUL 9 RISCURI SI RESPONSABILITATI
9.1 LIVRAREA
9.1.1 Vânzătorul se obliga sa expedieze Bunurile si/sau Serviciile prin curier către Cumpărător sau sa le predea personal la depozitul Vânzătorului, in funcție de opțiunea Cumpărătorului.

9.2 TRANSPORT SI AMBALARE
9.2.1 In afara cazului in care Vânzătorul si Cumpărătorul stabilesc altfel, Vânzătorul se descarcă de riscurile si responsabilitățile asociate cu produsele si/sau serviciile furnizate Cumpărătorului, in baza comenzii acestuia către Vânzător si confirmata de către acesta din urma, in momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează, sau in momentul in care Cumpărătorul le preia personal din depozitul Vânzătorului.

9.2.2 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare si va asigura transmiterea documentelor însoțitoare către Cumpărător.

9.2.3 Vânzătorul va efectua livrarea produselor si/sau serviciilor oferite doar pe teritoriul României.

9.3 Vânzătorul poate oferi, la solicitarea expresa a Cumpărătorului sau gratuit, in anumite condiții stabilite in prealabil intre Vânzător si Cumpărător, pentru anumite produse, serviciul de deschidere colet la livrare. Sunt asigurate în acest fel condițiile ca la primirea coletelor să se verifice atât starea ambalajelor exterioare cât și aspectul vizual al conținutului acestora. Semnătura de primire certifică că produsele au fost livrate corespunzător.

CAPITOLUL 10 ACCEPTAREA SI DREPTUL LA RENUNTARE
10.1 Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate in Comanda. In cazul in care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile in termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, Vânzătorul va respecta prevederile O.U.G. 34/2014 si va aplica politica de returnare. Vânzătorul are dreptul ca atunci când considera ca acțiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenție sa solicite daune interese către Cumpărător, in condițiile legislației.

10.2 Orice mărfuri livrate in exces fata de cantitatea prevăzută in Comanda pot fi refuzate de către Cumpărător in termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

CAPITOLUL 11 TRANSFERUL PROPRIETATII
11.1 Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării plații din partea Cumpărătorului in locația indicata in comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

11.2 In cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător sa permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare si achitării eventualei contravalori a acestora. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conținutul coletelor expediate decât daca exista un document încheiat de către Cumpărător si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

CAPITOLUL 12 RASPUNDEREA CONTRACTUALA
12.1 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare si in special pentru pierderea produselor.

12.2 Promoțiile sunt valabile in limita stocului disponibil

12.3 Promoțiile, in general, sunt stabilite in condițiile impuse in mod exclusiv de către Vânzător

CAPITOLUL 13 PRET DERIZORIU SAU CARACTERISTICI SI DESCRIERI ERONATE
13.1 Vânzătorul face toate eforturile pentru a furniza informații corecte despre prețul si caracteristicile/descrierile produselor.

13.2 E posibil ca unele caracteristici/descrieri, cum ar fi, dar fără a se limita la: culorile din descriere fata de cele de pe ecran si/sau cele reale, texturile, etc. sa fie eronate sau sa creeze confuzie.

13.3 In cazul înregistrării unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, Vânzătorul va depune toate eforturile in vederea livrării către Cumpărător a unui produs cu caracteristici cat mai apropiate de cele prezentate in site la momentul plasării comenzii. Daca Cumpărătorul nu este de acord cu propunerile Vânzătorului, Vânzătorul are dreptul sa anuleze comanda Cumpărătorului.

13.4 In cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul sa anuleze comanda Cumpărătorului.

CAPITOLUL 14 INCALCARE – TERMINARE
14.1 Daca vânzătorul nu executa obligațiile sale, inclusiv in perioada de garanție, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acțiune va fi validat intre Parți in termen de 3 zile de la notificare.

14.2 Cumpărătorul poate sa anuleze o Comanda prin e-mail sau telefonic, înainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnării bunurilor, menționat pe site-urile Vânzătorului.

14.3 In cazul in care, in anumite condiții, Cumpărătorul anulează o comanda deja plătita prin card bancar, nu recomandam Cumpărătorului inițierea Chargeback-ului. Este o procedura complicata si care poate dura. In schimb, sugeram ca acesta sa ne contacteze, urmând ca noi sa soluționam problema in cel mai scurt timp

CAPITOLUL 15 FORTA MAJORA
15.1 Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

CAPITOLUL 16 LEGEA APLICABILA
16.1 Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii născute din interpretarea si executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instanțele judecătorești competente de la sediu Vânzătorului.

CAPITOLUL 17 CLAUZE FINALE
17.1 Daca una sau mai multe prevederi sunt in conflict cu oricare cerința legal aplicabila, numitele prevederi nu vor fi aplicate si Părțile se vor strădui împreuna sa convină asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor inițiale.

17.2 Părțile in contract vor fi considerate contractanți independenți si niciuneia din parți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau in dauna celeilalte.

17.3 Termenii si condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract.

17.4 Pentru plasarea unei comenzi, persoanele minore trebuie sa aibă consimțământul reprezentanților legali.

17.5 INLEMNIT EPOXY DESIGN SRL își rezerva dreptul de a refuza clienții cu comportament si/sau limbaj neadecvat, in scris sau verbal (agresiv, licențios etc.), si/sau care au in istoricul comenzilor livrări refuzate, prin intermediul utilizării in mod abuziv a unor drepturi cum ar fi, dar fără a se limita la: dreptul de retur in 14 zile.