Politica de confidentialitate

 1.  Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL, cu sediul în, București, str. Ileana Cosanzeana, nr. 10, bl. P7, sc. 1, et. 4, ap.13, sector 5, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet lamiaborsa.ro, denumit în continuare Site-ul.

    2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III.  Scopurile și temeiurile de prelucrări

III.1.  Dacă sunteți client al Site-ului, INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 •  Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL, definit în cuprinsul secțiunii Termeni și Condiții. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL.

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distantă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră  acest scop nu  avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • Pentru scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare  Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal,  în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL de a îmbunătăți permanent  experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră  acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu  avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2.   Dacă sunteți vizitator al Site-ului, INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 •  Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distantă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele  serviciile oferite de INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți  exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor  acest scop prin completarea  si bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter, disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră  acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră  acest scop nu  avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor  si pentru a monitoriza traficul si a îmbunătății experiența dumneavoastră oferita de Site

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim  INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL de a asigura funcționarea corectă  Site-ului, precum si pentru  îmbunătățirea permanenta a experienței  vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră  acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu  avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 3.Durata pentru care va prelucram datele

In cazul  care sunteți client, vom  prelucra datele dumneavoastră pe  durată  raporturilor contractuale si ulterior conform obligațiilor legale care revin  in sarcina INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL (de ex.,  cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la  încheierii exercițiului financiar  cursul căruia au fost întocmite).

In situația in care sunteți client si vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere  din secțiunea Informațiile contului meu, INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL   va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de  vă  elimina de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele  serviciile oferite prin intermediul Site-ului. 

In acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom  trimite e-mailuri / sms- de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu  avea  efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

In cazul in care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există o comandă activă, cererea de ștergere  contului  va fi înregistrată numai după livrarea produselor  finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL  opri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal  acest scop, fără însă  a renunța la prelucrările desfășurate de INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL pe  consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 4.Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către  persoane sau entități care sprijină INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL  in desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii ), ori către autoritățile publice centrale/locale, in următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 •  Pentru administrarea Site-ului
 •  Pentru menținerea, personalizarea  îmbunătățirea Site-ului   serviciilor derulate prin intermediul lui
 •  Pentru efectuarea analizei datelor, testarea  cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare  activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță  autentificarea utilizatorilor
 •  Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing,  condițiile  limitele prevăzute de lege
 •  Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.                                                                                            

5.Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL pot fi transferate in afara  României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII.  Drepturile de care beneficiați

In  condițiile prevăzute de legislația in materia prelucrării datelor cu caracter personal,  in calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a  primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL, conform celor descrise  prezentul document
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de  obține confirmarea din partea INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum  detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea  care  prelucrate datele, scopul  care se face prelucrarea, destinatarii  categoriile de destinatari  datelor, etc
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de  obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL  datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum  completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea  fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului  care acest lucru se dovedește imposibil  presupune eforturi disproporționate
 • Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de  fi uitat”),  cazul  care se aplică unul dintre următoarele motive: 

Este posibil ,  ca urmare a solicitării de ștergere a datelor, INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal)  si să continue  in aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării in măsura in care : 
 • Contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor
 • Prelucrarea este ilegală, iar vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând  schimb restricționarea utilizării lor

Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal  scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea  apărarea unui drept  instanță;  sau

Persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp  care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează  celor ale persoanei vizate.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de  primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită  mod obișnuit  într-un format ușor de citit, precum  (ii) dreptul  ca aceste date să fie transmise de către INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL către alt operator de date, in măsura  care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
 • Dreptul la opoziție –  in ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos
 • In  orice moment, din motive legate de situația particulară in care se află persoana vizată,  ca datele care o vizează să fie prelucrate in temeiul interesului legitim al INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL   sau in temeiul interesului public, cu excepția cazurilor in care INLEMNIT EPOXY DESIGNSRL poate demonstra că are motive legitime  imperioase care justifică prelucrarea  care prevalează  intereselor, drepturilor  libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea  apărarea unui drept  in instanță
 • In orice moment, in mod gratuit  fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate  scop de marketing direct
 • Dreptul de  nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de  nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează  mod similar într-o măsură semnificativă
 • Dreptul de  vă  adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, in măsura  care considerați necesar